Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

4 Ερωτήσεις.

Είσαστε καλοί στην Γεωμετρία; Σκέφτεστε απλά ή όχι;